Nadużycie prawa podmiotowego w prawie zamówień publicznych - OpenLEX

Różowicz Konrad, Nadużycie prawa podmiotowego w prawie zamówień publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Nadużycie prawa podmiotowego w prawie zamówień publicznych

Zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom przysługują uprawnienia mające pozwolić im na realizację ustawowo określonych celów, tj. udzielenia oraz uzyskania zamówienia. Niekiedy jednak w praktyce zachowania tych podmiotów wykraczają poza granicę prawa. Powyższe skutkować może zarzuceniem im nadużycia prawa podmiotowego. Zarzut ten jest konstrukcją prawną mającą służyć przeciwdziałaniu formalnie zgodnemu z prawem korzystaniu z uprawnień, które jednak nie jest zgodne z przyjętymi wartościami. W krajowym porządku prawnym zakaz nadużywania prawa podmiotowego został wyrażony m.in. w art. 5 k.c. W komentarzu dokonana została analiza możliwości wykorzystania dyspozycji tego przepisu na gruncie zamówień publicznych. Rozważania uwzględniają zarówno stanowisko doktryny, jak i bieżące orzeczenia KIO, SN oraz sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX