Nadużycie gwarancji bankowej - OpenLEX

Spyra Tomasz, Nadużycie gwarancji bankowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nadużycie gwarancji bankowej

Zarzut nadużycia gwarancji bankowej jest jednym z najważniejszych środków obrony banku-gwaranta wobec żądania zapłaty sumy gwarancyjnej przez beneficjenta. W przeważającej opinii doktryny służyć ma on złagodzeniu bezwzględnej odpowiedzialności banku z umowy gwarancji bankowej, ukształtowanej jako nieakcesoryjna i abstrakcyjna. Dla jasności sytuacji autor omówił możliwe obszary złagodzenia odpowiedzialności gwaranta, podstawę prawną zarzutu nadużycia gwarancji oraz przypadki uzasadniające podniesienie zarzutu nadużycia gwarancji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX