Nadpłata VAT jako źródło pokrycia zaległości podatkowej w PIT - omówienie orzecznictwa - OpenLEX

Król Tomasz, Nadpłata VAT jako źródło pokrycia zaległości podatkowej w PIT - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 maja 2021 r.
Autor:

Nadpłata VAT jako źródło pokrycia zaległości podatkowej w PIT - omówienie orzecznictwa

Zdarza się tak, ze spółka cywilna, jako czynny podatnik VAT, wykazuje nadwyżkę podatku od towarów i usług, z drugiej jednak strony wspólnicy tejże spółki zalegają z płatnością podatku dochodowego od osób fizycznych z prowadzonej działalności gospodarczej. Poniży komentarz jest próbą przedstawienia problemu, jaki rodzi się w sytuacji gdy nadwyżką VAT naliczonego nad należnym, wspólnicy zamierzają pokryć zaległości w PIT. Autor przytacza orzeczenia sadów oraz interpretacje indywidualne urzędów skarbowych, aby wyjaśnić gdzie leży przyczyna sporu między podatnikami, a fiskusem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?