Król Arkadiusz, Mania Marcin Jan, Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika

Komentarz poświęcony jest omówieniu reguł związanych z nadawaniem przez sąd klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika umożliwiającą prowadzenie egzekucji ze składników majątku wspólnego. W komentarzu poruszono kwestie związane ze zgodą współmałżonka na czynność prawną jako element warunkujący uzyskanie klauzuli wykonalności. Omówiono tryb postępowania, w jakim klauzula może zostać uzyskana. Dalej, analizie poddano sposób w jakich wierzyciel może wykazać fakt uzyskania zgody oraz skutki uzyskanej klauzuli dla prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Wspominano również o sposobach obrony współmałżonka przed rozszerzeniem egzekucji na majątek wspólny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX