Bończak-Kucharczyk Ewa, Nabywanie własności lokali od spółdzielni mieszkaniowej przez uprawnionych najemców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nabywanie własności lokali od spółdzielni mieszkaniowej przez uprawnionych najemców

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przyznaje niektórym najemcom prawo żądania by spółdzielnia mieszkaniowa przeniosła na nich własność wynajmowanych od niej lokali. W ustawie określono też warunki, jakie musi spełnić osoba uprawniona do złożenia takiego żądania. Generalnie dotyczy to dwóch kategorii osób - najemców lokali użytkowych lub pracowni twórców, którzy ponieśli koszt wybudowania wynajmowanych lokali oraz najemców lokali, które spółdzielnia przejęła od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej (lub osób im bliskich). Przepisy dotyczące tej drugiej kategorii nie są jasne i mogą być źródłem problemów praktycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX