Bończak-Kucharczyk Ewa, Nabywanie własności lokali od spółdzielni mieszkaniowej przez osoby mające lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nabywanie własności lokali od spółdzielni mieszkaniowej przez osoby mające lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych

Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przyznające osobom mającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych prawo żądania nabycia tych lokali od spółdzielni ulegały wielokrotnie zmianom, a kolejne ich wersje uznawane były za niezgodne z Konstytucją RP z powodu narzucania spółdzielni niekorzystnych dla niej finansowych warunków przenoszenia własności na członków. Obecnie przywrócono, z niewielkimi zmianami, obowiązywanie przepisów, które Trybunał uznał w grudniu 2008 r. za niezgodne z Konstytucją. Umożliwiają one ww. osobom nabycie własności lokali po spłacie niewielkich kwot – o ile lokal znajduje się w budynku stojącym na gruncie, którego spółdzielnia jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX