Kostrzewa Piotr, Nabywanie prawa do emerytury a obowiązki płatników składek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nabywanie prawa do emerytury a obowiązki płatników składek

Prawo do emerytury powstaje z dniem spełnienia przez zainteresowanego wszystkich wymaganych prawem warunków do jego nabycia, a więc powstaje z mocy ustawy. Pomimo to wypłata emerytury może nastąpić dopiero wówczas, gdy prawo do emerytury zostanie ustalone w drodze decyzji organu rentowego. Co do zasady postępowanie w sprawie emerytury jest wszczynane na wniosek zainteresowanego, a jego zainicjowanie sprawia, że określone obowiązki ciążą także na płatniku składek. Obowiązki te zostały sprecyzowane w art. 125 oraz art. 125a ust. 1–4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX