Nabycie prawa do urlopu - OpenLEX

Masłowski Jarosław, Nabycie prawa do urlopu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nabycie prawa do urlopu

Komentarz poświęcono zasadom nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego. Zagadnienie to nastręcza pracodawcom wielu problemów, a sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w niektórych przypadkach zamiast powszechnej regulacji kodeksowej, stosuje się przepisy przejściowe. W komentarzu uwzględniono nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku pracy i latach kolejnych. Omówiono też problematykę obliczanie terminów na gruncie prawa pracy. Całość zilustrowano licznymi przykładami praktycznymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX