Siwińska Magdalena, Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego

Pracownik podejmujący po raz pierwszy w swym życiu zawodowym pracę nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku. Komentarz omawia zasady nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX