Czub Krzysztof, Nabycie praw autorskich w kontekście zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Nabycie praw autorskich w kontekście zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Prawo autorskie może odgrywać istotną rolę w działalności jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od szczebli (gminny, powiatowy, wojewódzki) trójstopniowego podziału terytorialnego. Wiedza dotycząca trybu nabycia autorskich praw podmiotowych, zarówno w sposób pierwotny, jak i pochodny (stosunki pracownicze, umowy cywilnoprawne, dziedziczenie) ma istotne znaczenie w kształtowaniu właściwej polityki jednostek samorządu terytorialnego w kwestii ochrony prawnoautorskiej. Może ona zapewnić przyjęcie bezpiecznych i spójnych procedur pozwalających chronić interesy jednostek samorządu terytorialnego oraz interes publiczny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX