Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

MSR 33 - ustalenie podstawowego zysku na akcję

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 33 Zysk przypadający na jedną akcję jest podstawowym standardem, który reguluje problematykę kalkulacji oraz wymagania odnoszące się do ujawniania zysku przypadającego na jedną akcję (ang. earnings per share lub EPS). W niniejszym komentarzu autor omawia sposób wyliczania podstawowego zysku na akcję.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację