Bartosiewicz Adam, Możliwości uniknięcia kary przez sprawcę przestępstwa (wykroczenia) skarbowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Możliwości uniknięcia kary przez sprawcę przestępstwa (wykroczenia) skarbowego

Fakt popełnienia przestępstwa, czy też wykroczenia skarbowego nie oznacza, iż sprawca tego czynu poniesie karę. Podobnie jak w przypadku prawa karnego nieskarbowego, sprawca czynu zabronionego swoim zachowaniem już po popełnieniu czynu zabronionego, może spowodować, iż nie poniesie kary za przestępstwo (wykroczenie) skarbowe. Prawo karne skarbowe jest ponadto o tyle specyficzne – z uwagi na nastawienie na ochronę interesu finansowego Państwa – że w szerszym zakresie dopuszcza możliwości „premiowania” w taki sposób sprawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX