Sługocka Martyna, Możliwości ingerencji w ostateczne pozwolenie na budowę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Możliwości ingerencji w ostateczne pozwolenie na budowę

Uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę otwiera drogę do realizacji inwestycji. Jednak Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje sytuacje, w których nawet ostateczne pozwolenie na budowę może zostać wyeliminowane w obrotu prawnego. W komentarzu omówiono nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego odnoszące się do pozwoleń na budowę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX