Mączyński Marek, Możliwości adekwatnego adaptowania planu, sprawozdania i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez jednostki samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Możliwości adekwatnego adaptowania planu, sprawozdania i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez jednostki samorządu terytorialnego

Kontrola zarządcza już z założenia ma być systemem elastycznym – dopasowującym się do zróżnicowanych potrzeb jednostek, które są nim objęte, nie narzuca ujednoliconych rozwiązań, pozostawiając tym samym obszary do samodzielnego „zagospodarowania”, dając jednocześnie kierownikom jednostki możliwość podjęcia decyzji zarówno w kwestii konkretnego działania, jak i narzędzi, za pomocą których stan pożądany zostanie osiągnięty.

Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do kontroli zarządczej prowadzonej w JST. Ustawodawca nie narzuca w tym przypadku gotowych rozwiązań, i eksponując znaczenie kluczowego dla kontroli zarządczej terminu „adekwatność”, oraz szanując samodzielność JST, nie nakłada na nie obowiązku zaimplementowania w swoich systemach kontroli nadzorczej planu, sprawozdania i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w JST, o których jest mowa w art. 70 u.f.p.

Rozważając możliwość wykorzystania planu działalności i sprawozdania z jego wykonania oraz oświadczenia o stanie kontroli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX