Sendrowski Paweł , Możliwość wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z postępowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Możliwość wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z postępowania

Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w systemie zamówień publicznych wykonawców nierzetelnych, nierealizujących w sposób terminowy czy należyty swoich obowiązków i powierzonych im zadań, jest zjawiskiem wysoce niepożądanym, które w istotny sposób zakłóca ten rynek. Autor komentarza omawia to zagadnienie w oparciu o przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, wskazując schematy postępowania w takich okolicznościach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX