Śniecikowski Wiesław, Możliwość umieszczenia symbolu religijnego w budynku publicznym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Możliwość umieszczenia symbolu religijnego w budynku publicznym

Rzeczpospolita Polska – na co zwraca uwagę art. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. – jest dobrem wszystkich obywateli, zatem wszyscy obywatele mają prawo i obowiązek zarówno troszczyć się o utrzymanie jej zasobów, jak i permanentnie je powiększać. Na użytek tego opracowania przyjmuję, że religia to zespół wierzeń dotyczących genezy, struktury i celu istnienia człowieka, ludzkości i świata, to wiara w Boga, bóstwa i nieśmiertelność duszy oraz związane z nią zachowania oraz formy organizacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX