Możliwość ingerencji w obowiązujący mpzp - OpenLEX

Sługocka Martyna, Możliwość ingerencji w obowiązujący mpzp

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Możliwość ingerencji w obowiązujący mpzp

Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Może się jednak okazać, że obowiązująca uchwała zawiera postanowienia niekorzystne dla inwestora. Z komentarza dowiesz się, w jaki sposób można ingerować w obowiązującą uchwałę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX