Możliwość dochodzenia roszczeń grupowych wobec podmiotów leczniczych - OpenLEX

Lenczowska - Soboń Katarzyna, Możliwość dochodzenia roszczeń grupowych wobec podmiotów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 października 2011 r.
Autor:

Możliwość dochodzenia roszczeń grupowych wobec podmiotów leczniczych

Komentarz poświęcony jest możliwości dochodzenia roszczeń grupowych wobec zakładów opieki zdrowotnej. W artykule omówiono przebieg postępowania grupowego oraz przykładowe możliwości wytoczenia pozwu grupowego. Opisano także istotę odszkodowania oraz wskazano możliwości prawne zastosowania nowej ustawy w przypadku szkody wyrządzonej pacjentowi. Przedstawiono również zagrożenia związane z zastosowaniem instytucji pozwu grupowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX