Kowalski Radosław, Możliwe formy opodatkowana i ich konsekwencje dla prawnika w związku z Polskim Ładem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Możliwe formy opodatkowana i ich konsekwencje dla prawnika w związku z Polskim Ładem

Zmiany jakie prawodawca wprowadził do polskiego systemu prawnego w ramach obu odsłon tzw. Polskiego Ładu wymusiły na przedsiębiorcach liczne modyfikacje zasad prowadzenia działalności. Dotyczyło to również przedsiębiorców z branży prawniczej. W komentarzu praktycznym omówione zostały najważniejsze aspekty odnoszące się do możliwych form opodatkowania, z uwzględnieniem różnych form prowadzenia działalności, i ich konsekwencji dla prawnika w związku z Polskim Ładem i wersją drugą Polskiego Ładu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX