Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Motywowanie i wynagradzanie kadry kierowniczej średniego szczebla

Artykuł podejmuje problematykę motywowania i wynagradzania członków kadry kierowniczej - kluczowych pracowników w każdej organizacji, mających największy wpływ na realizację strategii i celów biznesowych firmy. Autor omawia rolę systemów premiowych oraz świadczeń dodatkowych (benefitów) w motywowaniu menedżerów. Odwołuje się przy tym do aktualnych badań rynkowych przeprowadzonych przez firmę doradczą Hewitt Associates. Porusza również zagadnienia związane z kształtowaniem systemów rozwoju kompetencji jako rekomendowane podejście służące budowaniu zaangażowania kadry kierowniczej i jej lojalności wobec firmy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?