Janczukowicz Krzysztof, Motywacja zasługująca na szczególne potępienie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Motywacja zasługująca na szczególne potępienie

Motywacja zasługująca na szczególne potępienie to okoliczność powodująca przyjęcie kwalifikowanego typu zabójstwa oraz umożliwiająca orzeczenie pozbawienia praw publicznych. Ponadto brana jest pod uwagę przy wymiarze kary jako okoliczność obciążająca. Niniejszy komentarz, na podstawie orzecznictwa sądów, odpowiada na pytanie, kiedy taka motywacja zachodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX