Monitorowanie kontroli zarządczej z perspektywy kierownika jednostki - OpenLEX

Szulin Patrycja, Monitorowanie kontroli zarządczej z perspektywy kierownika jednostki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Monitorowanie kontroli zarządczej z perspektywy kierownika jednostki

Wstęp

Zakres zadań, a w ślad za tym odpowiedzialności kierownika jednostki jest niezwykle szeroki. Wskazując najpowszechniejsze: kierownik jednostki występuje za pracodawcę – w szczególności zatrudnia, zwalnia i ustala wewnętrzne regulacje, przygotowuje projekt planu finansowego, podpisuje sprawozdania, zatwierdza dokumenty finansowe, odpowiada za zarządzane budynki, w tym kwestie bieżącej eksploatacji, ubezpieczenia i remontów, opracowuje strategię działania jednostki, występuje w stosunkach zewnętrznych, decyduje w bieżących kwestiach. Nikogo nie trzeba przekonywać, że nie istnieje kierownik jednostki, który osobiście wykona każdą czynność związaną z funkcjonowaniem jednostki. Co więcej, mało prawdopodobne, by kierownik jednostki choćby osobiście nadzorował dokonywane w ramach działania jednostki zadania. To zwyczajnie niemożliwe. I niepotrzebne.

1.Kontrola zarządcza drogowskazem działania

Kontrola zarządcza, dzięki swojej strukturze i specyficznemu układowi, stanowi dla każdego kierownika jednostki optymalny wzorzec zarządzania,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX