Kryczka Sebastian , Monitoring wizyjny w zakresie bhp oraz możliwości kontroli PIP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Monitoring wizyjny w zakresie bhp oraz możliwości kontroli PIP

Powodem, dla którego pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny przy użyciu kamer, jest konieczność zapewnienia zatrudnionym bezpiecznych warunków pracy. Ponieważ monitoring uregulowany jest w podstawowym źródle prawa pracy, legalność jego stosowania podlega kontroli PIP. Wart mieć świadomość, co inspektor pracy może zbadać oraz jakie mogą być konsekwencje kontroli dotyczącej instalacji kamer jako warunku niezbędnego dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX