Monitoring w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy, czy ingerencja w ich prawa? - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Monitoring w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy, czy ingerencja w ich prawa?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Monitoring w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy, czy ingerencja w ich prawa?

Niniejszy komentarz próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy system monitorowania budynków podmiotów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza, stanowi naruszenie intymności i godności pacjentów. Autor komentarza, przytaczając konkretne przykłady wykorzystywania wskazanego systemu, podaje możliwe naruszenia przepisów prawa, przybliża również sposób, w jaki pacjent może wyrazić brak zgody na monitoring oraz odpowiada na pytanie o kształt trwających prac nad poprawą przepisów prawa dotyczących systemu monitorowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX