Molestowanie seksualne w miejscu pracy - OpenLEX

Leśnikowska-Marciniak Monika, Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Zjawisko molestowania seksualnego znane jest ludzkości od pradziejów. Już Księga Rodzaju (39.1-39.20) opisuje „kazus” - molestowania seksualnego. Jest nim przypadek Józefa, zatrudnionego, jako zarządca majątku Potifara, który utracił pracę i został uwięziony wtedy, gdy odmówił świadczenia usług seksualnych żonie swego pracodawcy. W „nowożytnych” realiach, pierwszy proces sądowy związany z molestowaniem seksualnym odbył się w USA w 1976 r. Wtedy też prawnie uznano to zjawisko za przejaw dyskryminacji płciowej. Pojęcie molestowania seksualnego w miejscu pracy wprowadziła w latach 70. Catherine Mac Kinnon, prawniczka, która już wcześniej broniła kobiet zwolnionych za odrzucenie propozycji seksualnych składanych przez przełożonych. Skala problemu, jakim jest molestowanie seksualne w miejscu pracy oraz powszechność tego przestępstwa czynią je przedmiotem szczególnie poważnej troski zarówno dla psychologa prowadzącego interwencję kryzysową na rzecz instytucji jak i dla pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX