Marciniak Jarosław, Molestowanie seksualne - patologia zachowań, patologia zarządzania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Molestowanie seksualne - patologia zachowań, patologia zarządzania

W związku z narastającym problemem molestowania seksualnego w miejscu pracy w Polsce, przedstawiono pojęcie molestowania spotykane w literaturze, w polskiej ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., w ustawodawstwie Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz prawie wspólnotowym. Omówiono podejście pracodawców zrzeszonych w Business Center Club do nowych przepisów oraz normy standardy i procedury dotyczące przeciwdziałania zjawisku molestowania. Przedstawiono, również procedury wewnętrzne, obowiązujące w firmach i organizacjach w USA dotyczące molestowania oraz zamieszczono przykład dokumentu wewnątrzorganizacyjnego dotyczącego tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX