Bany Kazimierz, Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 26

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 26

Wymiana informacji między organami podatkowymi nie jest ograniczona art. 1 i 2 Konwencji OECD, a więc może ona dotyczyć również osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby (w umawiających się państwach) i może dotyczyć wymiaru lub stosowania podatków nieobjętych art 2 Konwencji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX