Bany Kazimierz, Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 23A i 23B

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 23A i 23B

Istniejące konwencje stosują dwie główne zasady unikania opodatkowania przez państwo, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę: metoda odliczenia i metoda zaliczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX