Bany Kazimierz, Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 17

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 17

Artyści lub sportowcy mający miejsce zamieszkania w jednym państwie, mogą być opodatkowani w drugim państwie, w którym wykonują swą działalność, niezależnie od tego, czy działalność ta ma charakter zarobkowy, czy osiągają dochody w ramach zatrudnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX