Bany Kazimierz, Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 16

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 16

Zakres omawianego artykułu dotyczy wynagrodzenia, jakie jest otrzymywane przez osoby fizyczne, bądź osoby prawne, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym państwie. Należność tego rodzaju powinna być jednak związana z pełnieniem funkcji członka rady dyrektorów lub rady nadzorczej w spółce, która ma siedzibę w drugim państwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX