Bany Kazimierz, Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 5

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku - komentarz do art. 5

Zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. W tym kontekście wątpliwość dotyczy wykorzytania urządzenia informatycznego w danym państwie w celu dokonania transakcji w handlu elektronicznym w tym samym państwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX