Sidor-Rządkowska Małgorzata, Mobbing w środowisku oświatowym. Metody przeciwdziałania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Mobbing w środowisku oświatowym. Metody przeciwdziałania

Mobbing to jeden z tych terminów, które nie doczekały się do tej pory zadowalających polskich odpowiedników. Określany bywa jako psychoterror, dręczenie moralne, molestowanie moralne; najczęściej jednak pozostaje się przy terminie angielskim. Mobbing najogólniej scharakteryzować można jako zjawisko polegające na prześladowaniu, poniżaniu i szykanowaniu pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX