Mobbing - skutki dla pracodawcy - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Mobbing - skutki dla pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Mobbing - skutki dla pracodawcy

Komentarz omawia najważniejsze, potencjalne, negatywne dla pracodawców konsekwencje funkcjonujących przepisów antymobbingowych. Przedstawia kluczowe środki zapobiegawcze, pozwalające bronić się przed zarzutami. Zawiera przykład kompleksowego programu antymobbingowego dla przedsiębiorstwa, który jest przykładem całego przekroju działań, które mają na celu uchronić pracodawcę przed szkodliwymi skutkami – zarówno samego mobbingu, jak i przed oskarżeniami o nie wywiązywanie się z obowiązku przeciwdziałania mobbingowi z jego strony.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX