Mobbing – oczami prawnika, oczami pracownika, oczami pracodawcy - OpenLEX

Stawarczyk Monika, Mobbing – oczami prawnika, oczami pracownika, oczami pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Mobbing – oczami prawnika, oczami pracownika, oczami pracodawcy

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Problem mobbingu występuje od dawna i dotyka dużej liczby pracowników, dlatego też termin ten szybko rozpowszechniono i przyjęto w krajach europejskich, również w prawodawstwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX