Marciniak Jarosław, Mobbing a stalking

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor:

Mobbing a stalking

Nękanie, zastraszanie innych to zjawiska, które ludzkość zna od tysięcy lat. Występują one zarówno w sferze relacji w miejscach pracy, jak i w relacjach prywatnych, niezwiązanych z zatrudnieniem. W polskim kodeksie pracy znajdują się zapisy związane z mobbingiem, natomiast w kodeksie karnym funkcjonuje przepis dotyczący stalkingu. Definicja tego ostatniego jest stosunkowo prosta i zrozumiała - jest tożsamy z powszechnie znanym pojęciem nękania, natomiast z definicją mobbingu, jej praktycznym rozumieniem, są pewne problemy. Powstaje przy tym pytanie - czy coś łączy te zjawiska, czy stalking i mobbing mają wspólne cechy? Czy jest możliwe ich wspólne występowanie?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX