Urban-Theocharakis Małgorzata, Misselling a przepisy polskiego prawa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Misselling a przepisy polskiego prawa

Zakaz missellingu, czy tzw. nieuczciwej sprzedaży, został wprowadzony do polskiego prawa stosunkowo niedawno . Zgodnie z intencją ustawodawcy wprowadzona regulacja ma za zadanie ustanowienie szczególnego rodzaju ochrony w stosunku do konsumenta nabywającego usługi finansowe. Nie sposób nie zauważyć, że pośrednim skutkiem tej regulacji jest nałożenie na przedsiębiorców znacznej liczby obowiązków, głównie tych o charakterze informacyjnym. W kontekście powyższego warto się zastanowić, jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca, aby nie dopuścić do naruszenia tego zakazu. Poniższe rozważania zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy regulującej udzielanie kredytów hipotecznych, które to należy uznać za wyjątkowo prokonsumenckie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX