Łyjak Grzegorz, Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców - kontrola PIP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców - kontrola PIP

Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jest kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W sytuacji gdy kontrola PIP wykaże nieprawidłowości w tym zakresie, inspektor pracy ma prawo skierować polecenie lub wystąpienie w sprawie wypłacenia zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości wynikającej z gwarantowanej stawki minimalnej. Ponadto naruszenie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym stanowi wykroczenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX