Andała-Sępkowska Justyna, Minimalne wynagrodzenie za pracę w zamówieniach publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Minimalne wynagrodzenie za pracę w zamówieniach publicznych

Tematem komentarza są zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej oraz ich wpływ na zamówienia publiczne. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Głównym celem wprowadzenia zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz dodatkowa ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX