Andała-Sępkowska Justyna, Minimalne wynagrodzenie za pracę w zamówieniach publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Minimalne wynagrodzenie za pracę w zamówieniach publicznych

Tematem komentarza są zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej oraz ich wpływ na zamówienia publiczne. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Głównym celem wprowadzenia zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz dodatkowa ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access