Minimalne wynagrodzenie za pracę – propozycja zmian ustawy - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Minimalne wynagrodzenie za pracę – propozycja zmian ustawy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Minimalne wynagrodzenie za pracę – propozycja zmian ustawy

W Sejmie posłowie pracują nad projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Celem proponowanych zmian jest stopniowe podwyższanie, w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego, minimalnego wynagrodzenia za pracę aż do ustalenia wysokości wynagrodzenia minimalnego na poziomie 50% wynagrodzenia przeciętnego. Co to oznacza dla pracodawców?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX