Suchanowska Joanna, Minimalne wynagrodzenia personelu niemedycznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Minimalne wynagrodzenia personelu niemedycznego

Komentarz praktyczny przybliża zmiany, jakie z początkiem lipca 2022 r. nastąpiły w wynagrodzeniach zasadniczych pracowników niemedycznych wprowadzonych ustawą z 26.05.2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw poprzez powiązanie określonych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagrodzenia pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej ze średnim wynagrodzeniem w danym podmiocie leczniczym. W ramach publikacji przedstawiono, na jakich zasadach dana placówka powinna wdrożyć u siebie rozwiązanie oraz w jaki sposób należy obliczyć „średnie wynagrodzenie w podmiocie leczniczym”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX