Procedury
Autorzy:

Minimalne warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych do wykonywania pracy na terytorium Polski przez przedsiębiorstwo z siedzibą w kraju nienależącym do UE i EOG (np. w Chinach, Korei czy Indiach)

Minimalne warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych do wykonywania pracy na terytorium Polski przez przedsiębiorstwo z siedzibą w kraju nienależącym do UE i EOG (np. w Chinach, Korei czy Indiach)

Minimalne warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych do wykonywania pracy na terytorium Polski przez przedsiębiorstwo z siedzibą w kraju nienależącym do UE i EOG (np. w Chinach, Korei czy Indiach)

Na mocy art. 26 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206 z późn. zm.) - dalej u.d.p.ś.u. - przepisy ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium RP przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim. Oznacza to, że taki pracodawca delegując swoich pracowników do pracy na terytorium Polski, ma obowiązek zapewnić tym pracownikom warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z kodeksu pracy oraz innych polskich przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.

Krok: delegowanie pracownika do pracy w Polsce

Pracodawca zagraniczny podejmuje decyzję o delegowaniu pracownika do pracy w Polsce.

Krok: czy przedsiębiorstwo delegujące ma siedzibę w Polsce?

Przedsiębiorstwo zagraniczne, delegujące swoich pracowników do czasowego świadczenia pracy w Polsce, związane jest standardami ochronnymi wprowadzonymi przez polskie prawo pracy. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim kraju podmiot delegujący pracowników ma swoją siedzibę (w państwie członkowskim UE czy w innym kraju) i czy w Polsce utworzył on swoją filię, oddział itp. Choć w przypadku, gdy pracodawca zagraniczny nie ma siedziby w Polsce, wówczas musi spełnić dodatkowe warunki w zakresie zatrudnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?