Urban Krzysztof, Warmińska-Friberg Ewa, Minimalne normy zatrudnienia w aptece/dziale farmacji szpitalnej oraz liczba farmaceutów w placówce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Minimalne normy zatrudnienia w aptece/dziale farmacji szpitalnej oraz liczba farmaceutów w placówce

1.Wstęp

W dniu 16.04.2021 r. weszła w życie ustawa z 10.12.2020 r. o zawodzie farmaceuty oraz wprowadzone nią zmiany do ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne – dalej pr. farm. Przepisy te znowelizowały sposób funkcjonowania farmaceutów w systemie ochrony zdrowia. W wielu zakresach rozszerzono ich uprawnienia, w innych doprecyzowano wcześniej już posiadane. Jednym z istotnie zmienionych obszarów jest określenie minimalnych norm zatrudnienia personelu fachowego zarówno w aptekach szpitalnych, jak i ogólnodostępnych. Dotychczas obowiązujący stan prawny nie przewidywał norm zatrudnienia w aptekach, a jedynym obowiązkiem było ustanowienie i przebywanie w godzinach pracy aptek kierownika apteki. Obecne rozwiązania w dalszym ciągu pozostawiają obowiązek przebywania osoby pełniącej funkcję kierownika apteki w godzinach pracy apteki, jednak ułatwiają realizację tego obowiązku przez wprowadzenie przystępnego rozwiązania umożliwiającego powierzenie innemu farmaceucie tego obowiązku.Nowelizacja...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX