Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Migracja danych między Rejestrem Dowodów Osobistych a innymi rejestrami centralnymi

Istotną barierą dla migrowania danych jest niski stopień zinformatyzowania administracji publicznej. Ten problem nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do prowadzonego przez ministra Rejestru Dowodów Osobistych oraz migracji danych odbywającej się pomiędzy tym rejestrem a rejestrem PESEL oraz Systemem Informacyjnym Schengen. Integracja tych trzech rodzajów rejestrów pozwala na zachowanie zarówno aktualności, jak i tożsamości danych w nich się znajdujących.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?