Miejsce świadczenia usług - usługi na ruchomym majątku rzeczowym - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Miejsce świadczenia usług - usługi na ruchomym majątku rzeczowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Miejsce świadczenia usług - usługi na ruchomym majątku rzeczowym

Komentarz stanowi omówienie zasad ustalania miejsca świadczenia usług polegających na pracach na rzeczach ruchomych. Autor omawia w nim 2 reguły ustalania miejsca świadczenia: pierwsza z nich dotyczy usług świadczonych na rzecz konsumentów, druga z nich dotyczy usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX