Twarowski Adam, Metodyka zarządzania ryzykiem w szpitalu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Metodyka zarządzania ryzykiem w szpitalu

System organizacji i finansowania opieki zdrowotnej podlega nieustającym zmianom, co stawia podmioty lecznicze (a zwłaszcza szpitale) przed dużymi wyzwaniami – jak prawidłowo funkcjonować i zapewniać pacjentom dostęp do świadczeń medycznych na odpowiednim poziomie w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne przy ograniczonych środkach finansowych, niedoborze personelu medycznego oraz nakładaniu nowych obowiązków na te podmioty (podwyżki wynagrodzeń, nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych).

Nakłada to na podmioty lecznicze wewnętrzną potrzebę identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem. Z drugiej strony szpitale będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (a zatem jednostkami sektora finansów publicznych) mają obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej jako instytucjonalnej procedury zarządzania ryzykiem.

1.Polityka zarządzania ryzykiem w szpitalu

1.1. Ryzykostało się nieodłącznym i stałym elementem funkcjonowania podmiotów leczniczych. Co więcej, bardzo często staje się elementem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX