Metodyka zarządzania ryzykiem w szpitalu - OpenLEX

Twarowski Adam, Metodyka zarządzania ryzykiem w szpitalu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Metodyka zarządzania ryzykiem w szpitalu

Metodyka zarządzania ryzykiem w szpitalu

System organizacji i finansowania opieki zdrowotnej podlega nieustającym zmianom, co stawia podmioty lecznicze (a zwłaszcza szpitale) przed dużymi wyzwaniami – jak prawidłowo funkcjonować i zapewniać pacjentom dostęp do świadczeń medycznych na odpowiednim poziomie w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne przy ograniczonych środkach finansowych, niedoborze personelu medycznego oraz nakładaniu nowych obowiązków na te podmioty (podwyżki wynagrodzeń, nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych).

Nakłada to na podmioty lecznicze wewnętrzną potrzebę identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem. Z drugiej strony szpitale będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (a zatem jednostkami sektora finansów publicznych) mają obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej jako instytucjonalnej procedury zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem nie musi być trudne i czasochłonne – zobacz jak skutecznie prowadzić proces...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX