Gabriel-Węglowski Michał, Metodyka postępowania prokuratora w przypadku oględzin zwłok i miejsca ich ujawnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualny
Autor:

Metodyka postępowania prokuratora w przypadku oględzin zwłok i miejsca ich ujawnienia

Właściwe postępowanie w przypadku zgonu osoby, a w szczególności w przypadku ujawnienia zwłok, stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień prawa i praktyki, nie tylko dla przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ale także innych zawodów, a zwłaszcza lekarzy. Wynikające ze znajomości prawa oraz zasad kryminalistyki i medycyny sądowej stosowanie prawidłowych procedur (przynajmniej w zakresie podstawowym) niepomiernie ułatwia proces ustalania prawdy materialnej, w tym odpowiedź na podstawowe pytania, co było przyczyną zgonu osoby zmarłej i jakie okoliczności temu towarzyszyły. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma niebagatelne znaczenie nie tylko z punktu widzenia prawa karnego, ale także innych gałęzi prawa, które swymi regulacjami dotykają materii związanej ze śmiercią jednostki. Dla praktyki prokuratorskiej niezwykle cenne informacje zawiera m.in. podana poniżej literatura. Zwrócić należy uwagę, że niniejsze omówienie ukierunkowane jest na postępowanie w przypadku zgonu niepowiązanego ze zdarzeniem o charakterze katastrofy (np. lotniczej, komunikacyjnej czy budowlanej). Choć bowiem część elementów metodyki jest wspólna, to z uwagi na rozległość i wieloaspektowość prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia (w tym oględzin zwłok) w takich wypadkach zasługuje ona na odrębny komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX