Sondej Marek Zbigniew, Metody uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Metody uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Księgi wieczyste powinny oddawać rzeczywisty stan prawny nieruchomości. W praktyce realizacja tego postulatu zależy od inicjatywy właściciela, sąd wieczystoksięgowy rzadko dokonuje wpisów z urzędu. Ustawodawca przewidział wiele instrumentów, które umożliwiają dbanie o aktualność wpisów w księdze. Celem komentarza jest ich przedstawienie oraz wskazanie możliwych rezultatów ich użycia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX