Metodologia opracowywania całościowego katalogu stanowisk pracy - OpenLEX

Gocan Irmina, Metodologia opracowywania całościowego katalogu stanowisk pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Metodologia opracowywania całościowego katalogu stanowisk pracy

1.METODOLOGIA TWORZENIA NAZEWNICTWA STANOWISK

Nazwa stanowiska pracy:

Spełnia istotną funkcję komunikacyjną, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, w szczególności w przypadku stanowisk, reprezentujących organizację przed instytucjami zewnętrznymi, partnerami i kooperantami oraz klientami,

Powinna umożliwiać łatwe zidentyfikowanie znaczenia stanowiska dla organizacji oraz zadań, jakie stanowisko realizuje,

Jest istotna z punktu widzenia różnych funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi

tj. wynagradzanie, dobór pracowników, ocena i planowanie rozwoju pracowników czy ruchy kadrowe.

W związku z powyższym w toku projektu powinno nastąpić wypracowanie nowego nazewnictwa stanowisk pracy, które ma na celu:

Ujednolicenie nazewnictwa stanowisk w całej organizacji,

Oddanie realnego poziomu stanowiska za pomocą nazwy,

Wskazanie specjalizacji,

Urynkowienia nazewnictwa (nazwy adekwatne do nazw funkcjonujących na rynku pracy).

Ponadto wszystkie nazwy stanowisk powinny zostać rozszerzone o odnośnik odwołujący się do obszarów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX