Pikor Danuta, Melioracje wodne - rola i zadania marszałka województwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Melioracje wodne - rola i zadania marszałka województwa

Poniższa analiza poświęcona jest regulacjom dotyczącym melioracji wodnych, zawartym w Prawie wodnym, z których wynikają obowiązki i kompetencje marszałków województw. Tekst ten może okazać się przydatny pracownikom urzędów marszałkowskich, zarządów melioracji i urządzeń wodnych, a także członkom spółek wodnych powołanych do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących melioracjom wodnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX