Nowak Maciej Jacek, Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Komentarz przedstawia wprowadzoną do postępowania administracyjnego nową instytucję mediacji. Przeanalizowano zarówno określony w ustawie z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dalej k.p.a., jej przebieg, w tym rolę mediatora i możliwy zakres uczestników, a także możliwe wyniki. Określono również możliwe oddziaływanie mediacji na inne sprawy związane z postępowaniem administracyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX